Amsterdam University Press
Woordenboek Latijn / Nederlands
Title
Woordenboek Latijn / Nederlands
Subtitle
Zevende herziene druk
Price
€ 62,99
ISBN
9789463720519
Binding
Paperback
Number of pages
1214
Publication date
Dimensions
22 x 15 cm
Also available as
Hardback - € 83,99

Harm Pinkster (ed.)

Woordenboek Latijn / Nederlands

Zevende herziene druk

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.

Hoewel het Latijn aan weinig veranderingen onderhevig is — het is immers een dode taal en het aantal vondsten van onbekende teksten is beperkt — zijn de eisen die gebruikers aan een woordenboek Latijn/Nederlands stellen alsook de Nederlandse taal dat wél. Daarom is bij Amsterdam University Press de zevende herziene versie verschenen van het succesvolle vertaalwoordenboek Latijn/Nederlands van Harm Pinkster.

Deze zevende editie verschijnt zowel in boekvorm als op het internet, zie www.latijnnederlands.nl.

Informatie over toegang tot de website treft u hier.

Net als de eerste druk is het woordenboek mede gericht op een publiek van niet-professionele classici. Door de combinatie van oude en nieuwe eigenschappen blijft dit woordenboek bij uitstek geschikt voor leerlingen in de laatste klassen van het vwo, studenten en beroepsbeoefenaren die met Latijnse teksten in aanraking komen.

Wat is er nieuw aan deze herziene editie:

  • Talrijke lemmata zijn verbeterd en aangevuld, onder andere op basis van lezersreacties 
  • Het voor- en nawerk zijn voor handiger gebruik aangepast qua vorm en inhoud
  • De alfabetische volgorde van de lemmata is duidelijker aangegeven<br>
€ 62,99
+ Order this book
Editor

Harm Pinkster

Harm Pinkster is professor emeritus in Latin at the Universiteit van Amsterdam.

Related titles