Fonologie
Title
Fonologie
Subtitle
Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands
Price
€ 34,99
ISBN
9789053566220
Format
Paperback
Number of pages
236
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
16 x 24 x 1.3 cm

Marc van Oostendorp

Fonologie

Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Anno 2002 zijn er geen deugdelijke inleidingen in de moderne Nederlandse klankleer op de markt: de meest recente boeken over dit onderwerp stammen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. De vele nieuwe ontwikkelingen die in de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden, zowel in het vak als in het (hoger) onderwijs, vragen om een nieuwe benadering. Dit boek vult die ontstane leemte.
Marc van Oostendorp biedt een heldere en toegankelijke inleiding in de klankstructuur van het Nederlands. Hij maakt de lezer (en de student) vertrouwd met de manier waarop we klinkers en medeklinkers maken, waarop we deze klanken groeperen tot lettergrepen, hoe we aan sommige van die lettergrepen klemtoon toekennen en hoe we intoneren en woorden in een zin bijzondere nadruk geven. Behalve aan de standaardtaal besteedt dit boek ook uitgebreid aandacht aan de verschijnselen in dialecten en andere varianten. In aparte hoofdstukken komen ook de fonetische (fysieke en akoestische) aspecten, en de relatie tussen klank en spelling aan de orde.
Author

Marc van Oostendorp

Marc van Oostendorp is onderzoeker aan het Meertens Instituut; hij schrijft daarnaast over taalkunde en over taal in onder andere Onze Taal, NRC Handelsblad, Neerlandistiek en Sargasso. In 2013 ontketende hij een discussie over het eindexamen die nog steeds voortduurt.

Related titles