Taalkunde (Docentenhandleiding)
Title
Taalkunde (Docentenhandleiding)
Subtitle
voor de tweede fase van het vwo
Price
€ 28,99
ISBN
9789053568965
Format
Paperback
Number of pages
112
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Also available as
eBook ePub - € 26,99

Taalkunde (Docentenhandleiding)

voor de tweede fase van het vwo

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Taalkunde is maatschappelijk en cultureel relevante kennis. Het boek Taalkunde voor de tweede fase van het VWO verschilt qua inhoud en doelstelling van de gangbare leergangen voor het schoolvak Nederlands. De inhoud is, anders dan in die leergangen gebruikelijk is, uitsluitend gericht op taalkunde. De belangrijkste deelgebieden daarvan worden in een zevental hoofdstukken op een (populair-)wetenschappelijke manier behandeld.
De inhoud staat los van het taalvaardigheidsonderwijs: taalkunde wordt als autonoom vak beoefend. Het zijn dan ook niet de bestaande lesmethoden Nederlands die tot voorbeeld voor de methode hebben gediend, maar moderne methoden voor vakken als biologie, natuurkunde en scheikunde. Stuk voor stuk vakken die ‘moeilijk’ mogen zijn, uitdagend en in ieder geval niet saai. Nederlands mag daarvan wel iets meer hebben, onder andere om van het huidige imagoprobleem af te komen. Dit boek heeft de bedoeling aan een omslag van het vak bij te dragen.

Related titles