Het wonder van Sint-Maarten
Title
Het wonder van Sint-Maarten
Subtitle
Utrecht een gelukkige stad
Editor
Price
€ 24,99
ISBN
9789463722766
Format
Hardback
Number of pages
240
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
22.5 x 22.5 x 2.2 cm
Also available as
eBook PDF - € 0,00

Els Rose (ed.)

Het wonder van Sint-Maarten

Utrecht een gelukkige stad

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
Wat geluk voor een stad behelst en hoe een stad reageert op crisis die duurzaam stedelijk samenleven bedreigt, wordt in verschillende tijden op verschillende manieren ingevuld. Het wonder van Sint-Maarten vertelt het verhaal van Utrecht en Sint-Maarten. Vanaf de vroege Middeleeuwen tot op de dag van vandaag inspireert deze stadspatroon mensen met verschillende achtergronden om aan een gelukkige stad te bouwen. Het boek begint in een donkere periode van de Utrechtse stadsgeschiedenis, waarin politieke strijd en klimatologische problemen de stad grotendeels onleefbaar maken. In die tijd zet bisschop Radboud (899/900-917) zijn literaire en muzikale talenten in om zijn medeburgers te inspireren tot vertrouwen in hun patroonheilige. In de multiculturele en multireligieuze samenleving van hedendaags Utrecht belichaamt de heilige die zijn mantel deelde nog steeds aansprekende waarden. Vanuit kunstzinnig en godsdienstsociologisch perspectief wordt de populaire Sint-Maartensparade uitgelicht. Een religieuze figuur is (opnieuw) een heilige van de straat geworden. Het boek is rijk geïllustreerd met Utrechts en verwant beeldmateriaal.
Editor

Els Rose

Els Rose is als hoogleraar Laat en Middeleeuws Latijn verbonden aan de Universiteit Utrecht. Van 2017-2022 gaf zij daar leiding aan het NWO VICI-project Citizenship Discourses in the Early Middle Ages, 400-1100 (NWO 277-30-002). Het Radboudproject Gelukkige stad! is als onderdeel van het NWO-project georganiseerd ter gelegenheid van de stadsverjaardag Utrecht 900.