De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal
Title
De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal
Subtitle
Herziene editie
Price
€ 22,99
ISBN
9789463728638
Format
Paperback
Number of pages
228
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
13.5 x 21 cm
Also available as
eBook ePub - € 20,99

Bart van der Sloot

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal

Herziene editie

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die is geïnteresseerd in de veelbesproken regels uit de AVG. In deze wet, die sinds 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van maximaal 20 miljoen euro.

Dit boek legt uit wat de belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over anderen verwerken, zoals het treffen van technische veiligheidsmaatregelen, het doen van een impact assessment en het registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken.
Author

Bart van der Sloot

Bart van der Sloot is associate professor specialising in tech and privacy at Tilburg University. He was inter alia a co-author to the WRR Big Data Study and the WODC research into Big Data and procedural law for the 21st Century. Bart has won three prestigious prices and grants: the NWO Top Talent Grant, the NWO Veni Grant and the KNAW Early Career Award.

Related titles