De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal
Title
De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal
Subtitle
Herziene editie
Price
€ 20,99
ISBN
9789463728638
Format
Paperback
Number of pages
228
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
13.5 x 21 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
Belangrijkste begrippen 1. Inleiding 1.1 Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming? 1.2 Is de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor mij van belang? 1.3 Is het recht op gegevensbescherming hetzelfde als het recht op privacy? 1.4 Het wie, wat, waar en waarom van de AVG 1.5 Waarom is het belangrijk om de Verordening te respecteren? 1.6 Conclusie 2. Wanneer is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing? 2.1 Als er persoonsgegevens 2.2 Worden verwerkt 2.3 Door of in opdracht van een verantwoordelijke 2.4 De gegevens worden verwerkt op EU grondgebied of gaan over EU burgers 2.5 En er is geen uitzondering van toepassing 2.6 Conclusie 3. Wat zijn de uitgangspunten? 3.1 Noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit 3.2 De Fair Information Principles 3.3 Legitieme verwerking van persoonsgegevens 3.4 Legitieme verwerking van bijzondere persoonsgegevens 3.5 Legitieme doorvoer van persoonsgegevens aan partijen in landen buiten de EU 3.6 Conclusie 4. Wat zijn de plichten van een verantwoordelijke? 4.1 Documenteer wat je doet 4.2 Stel een Data Protection Officer aan 4.3 Doe een Data Protection Impact Assessment 4.4 Beveilig de persoonsgegevens 4.5 Wees transparant 4.6 Conclusie 5. Wat zijn de rechten van de datasubjecten? 5.1 Algemene uitgangspunten 5.2 Informatie over de gegevensverwerking 5.3 Inzage gegevens 5.4 Kopie van gegevens 5.5 Meenemen van gegevens 5.6 Rectificeren van gegevens 5.7 Aanvullende van gegevens 5.8 Het recht op vergetelheid 5.9 Het recht om niet geprofileerd te worden 5.10 Het recht van bezwaar 5.11 Het recht op beperking van de verwerking 5.12 Het klachtrecht 5.13 Conclusie 6. Aan welke regels moet een verantwoordelijke nog meer voldoen? 6.1 Zelfreguleringsmechanismen 6.2 De Autoriteit Persoonsgegevens, het Comité en de Commissie 6.3 De Uitvoeringswet 6.4 Sectorale regulering 6.5 Rechterlijke uitspraken 6.6 Conclusie 7. Over de auteur
Also available as
eBook ePub - € 18,99

Bart van der Sloot

De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal

Herziene editie

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming in gewonemensentaal is een gids voor iedereen die is geïnteresseerd in de veelbesproken regels uit de AVG. In deze wet, die sinds 2018 van toepassing is, heeft de Europese Unie nauwgezet beschreven wat je wel en niet mag doen met gegevens over anderen. Op een schending van die regels staan boetes van maximaal 20 miljoen euro.

Dit boek legt uit wat de belangrijkste plichten zijn van personen en organisaties die gegevens over anderen verwerken, zoals het treffen van technische veiligheidsmaatregelen, het doen van een impact assessment en het registreren van alle dataverwerkingsprocessen binnen de organisatie. Tevens bespreekt het welke rechten burgers hebben over wie gegevens worden verwerkt, zoals het recht om vergeten te worden, het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken.
€ 20,99
+ Order this book
Author

Bart van der Sloot

Bart van der Sloot specialises in the areas of Privacy and Big Data. He also regularly publishes works on the liability of Internet intermediaries, data protection and Internet regulation. Bart van der Sloot is general editor of the European Data Protection Law Review and the director of the Privacy & Identity Lab.

Related titles