Haagsche quaesties
Title
Haagsche quaesties
Subtitle
Cultuur, koninginnen en hofstedelijke perikelen, 1890-1920
Price
€ 34,99
ISBN
9789463729062
Format
Paperback
Number of pages
434
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm
Table of Contents
Show Table of ContentsHide Table of Contents
1 Inleiding: Hofstad
2 Dilettanten: distinctie en verheffing
3 Het orkest: een muzikale band hersteld
4 Het theater: een schouwburg van gemeentewege
5 Het museum: het geheugen van de stad
6. Tot besluit: geritsel achter het gordijn
Summary: Culture in the ‘affluent city’
Bronnen en geraadpleegde literatuur
Woord van dank
Register

Marlies van der Riet

Haagsche quaesties

Cultuur, koninginnen en hofstedelijke perikelen, 1890-1920

The following text is not available in English and will be shown in Dutch.
In 1890 schreven twee hoge gemeenteambtenaren een alarmerend rapport over de Koninklijke Schouwburg. Het gebouw was brandgevaarlijk, te klein en de inrichting was volstrekt verouderd. De schouwburgquaestie was geboren. Al gauw ging het niet meer over renovatie of nieuwbouw, maar over het belang van cultuur en de vraag of cultuur een gemeentelijke of een particuliere zaak was. Rond het museum en het orkest ontstonden vergelijkbare discussies.

Marlies van der Riet laat zien waarom deze culturele vraagstukken juist in de hofstad zo prominent op de agenda kwamen. Ze behandelt ze tegen de achtergrond van de veranderingen waarmee Den Haag werd geconfronteerd: een grote demografische groei, de noodzakelijke stedelijke expansie, een nieuw electoraat, een vrouwelijk regent- en koningschap en een nieuwe internationale positie. In dertig jaar tijd kregen het Haagse theaterbestel, het Gemeentemuseum en het Residentie-Orkest een locatie, publiek en programmering en werd de basis gelegd voor een modern gemeentelijk cultuurbeleid.
€ 34,99
+ Order this book
Author

Marlies van der Riet

Marlies van der Riet studeerde in Leiden – museologie en geschiedenis –, maakte programma’s voor de Haagse Lokale Televisie en was betrokken bij verschillende kunstenaarsinitiatieven. Als historisch onderzoeker en (gast)conservator werkte ze onder andere voor het Haags Historisch Museum, de Gemeente Den Haag, de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het Museum Bronbeek, de Koninklijke Schouwburg en publiceerde onder meer over de oprichters van die schouwburg (Die Haghe), de surrealist Monny de Boully (Parelduiker), Sol LeWitt (Eigenbouwer) en (muziek)collectioneur D.F. Scheurleer (TVNM). Naast haar activiteiten als zelfstandige deed ze onderzoek naar de ontwikkeling van de Haagse culturele infrastructuur 1890-1920, het onderwerp van haar proefschrift Haagsche quaesties in 2020 (UvA).

Related titles