Het gilde van de barbiers en chirurgijns te Veere, 1475-1798
Title
Het gilde van de barbiers en chirurgijns te Veere, 1475-1798
Price
€ 34,99
ISBN
9789048564057
Format
Hardback
Number of pages
304
Language
Dutch
Publication date
Dimensions
17 x 24 cm

Reviews and Features

'Karel Noorlander voegt zich met deze verdienstelijke studie in de rij van historisch geïnteresseerde medici die het adagium ad fontes in praktijk brachten. Voor de medische geschiedenis van Veere zal dit boek een blijvend naslagwerk zijn.'
– Mart van Lieburg, emeritus-hoogleraar Medische Geschiedenis

Karel Noorlander

Het gilde van de barbiers en chirurgijns te Veere, 1475-1798

Het gilde van barbiers en chirurgijns in Veere was genoemd naar de heiligen Cosmas en Damianus. Karel Noorlander beschrijft de opkomst en ondergang van dit gilde tegen de achtergrond van de geschiedenis van de stad en de opvattingen over ziekte en gezondheid. De zeventiende- eeuwse rekeningenboeken en een notulenboek geven inzicht in de bloeiperiode van het gilde: het aantal leden, hun instrumentarium, bezigheden en zorgen. De pestmeester speelde een belangrijke rol bij epidemieën en de stadschirurgijn bij de armenzorg, in het gasthuis en bij wond- en lijkschouwingen. De neergang van Veere in de achttiende eeuw wordt weerspiegeld in het wegkwijnen van het gilde.
Author

Karel Noorlander

Karel Noorlander was huisarts te Koudekerke. In 2014 heeft hij het Mastertraject Geschiedenis Geneeskunde behaald. Samen met Hans Sakkers schreef hij Koudekerke in de Tweede Wereldoorlog en Voor Marcelle. Dagboek van huisarts te Zoutelande in de Tweede Wereldoorlog.